Tìm kiếm

Bán đất nền dự án mới nhất 06/2024

Hiện có 63 bất động sản

3.1 Tỷ - 42.86 Triệu/m2
702
5 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Quốc lộ 23B, Vân Nội, Đông Anh, HN
3.1 Tỷ - 43.48 Triệu/m2
692
5 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Quốc lộ 23B, Vân Nội, Đông Anh, HN
3.1 Tỷ - 42.86 Triệu/m2
702
5 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Quốc lộ 23B, Vân Nội, Đông Anh, HN
11.9 Tỷ - 27.71 Triệu/m2
3972
21 m
0
-
Đông
Bán đất nền dự án
Đường 1, Ninh Hải, Ninh Hòa, KH
2.28 Tỷ - 27.4 Triệu/m2
732
4.6 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Võ Nguyên Giáp, Nguyên Khê, Đông Anh, HN
150 Tỷ - 1923.08 Triệu/m2
782
6 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Trần Quốc Nghiễn, Hà Phong, Hạ Long, QNI
350 Tỷ - 583.33 Triệu/m2
6002
10 m
0
-
Đông Bắc
Bán đất nền dự án
Đường 29, Ea Drông, Buôn Hồ, DDL
5.178 Tỷ - 52.08 Triệu/m2
962
6.5 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường 3, Mai Lâm, Đông Anh, HN
800 Tỷ - 9876.54 Triệu/m2
812
4.5 m
2
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp, 5, Vị Thanh, HGI
800 Tỷ - 9876.54 Triệu/m2
812
4.5 m
2
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Lê Hồng Phong, Đại Thành, Ngã Bảy, HGI
800 Tỷ - 9876.54 Triệu/m2
812
4.5 m
2
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Quốc lộ 91, Mái Dầm, Châu Thành, HGI
4.8 Tỷ - 66.67 Triệu/m2
602
5 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Đông Hội, Đông Hội, Đông Anh, HN
4.8 Tỷ - 40 Triệu/m2
1002
5 m
0
-
Tây Nam
Bán đất nền dự án
Đường Đằng Hải, Đằng Hải, Hải An, HP
4.7 Tỷ - 100 Triệu/m2
402
4 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, HN
150 Tỷ - 1923.08 Triệu/m2
782
6 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Trần Quốc Nghiễn, Hà Phong, Hạ Long, QNI
350 Tỷ - 583.33 Triệu/m2
6002
10 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường 29, Ea Drông, Buôn Hồ, DDL
350 Tỷ - 583.33 Triệu/m2
6002
10 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường 29, Ea Drông, Buôn Hồ, DDL
811 Tỷ - 10012.35 Triệu/m2
812
4.5 m
4
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Võ Văn Kiệt, 5, Vị Thanh, HGI
150 Tỷ - 1923.08 Triệu/m2
782
6 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Trần Quốc Nghiễn, Hà Phong, Hạ Long, QNI
350 Tỷ - 583.33 Triệu/m2
6002
10 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường 29, Ea Drông, Buôn Hồ, DDL
2.79 Tỷ - 22.22 Triệu/m2
902
6 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Liên Hà, Liên Hà, Đông Anh, HN
350 Tỷ - 583.33 Triệu/m2
6002
10 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường 29, Ea Drông, Buôn Hồ, DDL
12.6 Tỷ - 95.24 Triệu/m2
1262
10 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Đông Hội, Đông Hội, Đông Anh, HN
4.32 Tỷ - 53.33 Triệu/m2
752
5 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Đông Hội, Mai Lâm, Đông Anh, HN
4.5 Tỷ - 53.33 Triệu/m2
752
5 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Đông Hội, Mai Lâm, Đông Anh, HN
345 Tỷ - 575 Triệu/m2
6002
10 m
0
-
-
Bán đất nền dự án
Đường 29, Ea Drông, Buôn Hồ, DDL
811 Tỷ - 10012.35 Triệu/m2
812
4.5 m
0
-
Tây Nam
Bán đất nền dự án
Đường Võ Văn Kiệt, 5, Vị Thanh, HGI
7.03 Tỷ - 37.84 Triệu/m2
1852
9 m
0
-
Đông Nam
Bán đất nền dự án
Đường Anh Dũng 3, Anh Dũng, Dương Kinh, HP
350 Tỷ - 583.33 Triệu/m2
6002
10 m
0
-
Đông Bắc
Bán đất nền dự án
Đường 29, Ea Drông, Buôn Hồ, DDL
5.6 Tỷ - 64.1 Triệu/m2
782
6 m
5
-
-
Bán đất nền dự án
Đường Trần Quốc Nghiễn, Hà Phong, Hạ Long, QNI